آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

مدیریت HSE

-  سیستم مدیریت HSEآبانگان

سیستم مدیریت HSE آبانگان براساس استانداردهای پایه OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 و در بستر نرم افزار Microsoft SharePoint به منظور ارايه روشی هدفمند براي حصول اطمينان از اينکه مخاطرات...

p.khani@abaneganco.com - تهران -

نرم افزار جامع مدیریت HSE

بکارگيري سيستم هاي مکانيزه مي تواند ضريب اطمينان اجراي صحيح و دقيق همه برنامه ها را بالا برده و کمک موثري به اشراف کلي مديران به سازمان نمايد و آن ها را در اخذ...

algopars - تهران -

0.1396